Palaa takaisin | Tulosta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tapahtumatuloste - Hakuaika 31.5.2018 asti: Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 30 op TAI aiemman koulutuksen täydentäminen 10 op

20.8.2019

Hakuaika 31.5.2018 asti: Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 30 op TAI aiemman koulutuksen täydentäminen 10 op


TAVOITE
Opintojen tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja eri-ikäisten asiakkaiden arjen tukemiseen. Koulutuksessa opiskelijat voivat valita, haluavatko suuntautua valmennustyössään lapsiperheiden, nuorten, aikuisten vai ikäihmisten kanssa tehtävään työhön. Keskeistä koulutuksessa on löytää oma tapa tehdä neuropsykiatrista valmennusta ja profiloitua valmentajana sen mukaisesti.

KOHDERYHMÄ
Opinnot on tarkoitettu sinulle, joka
- haluat syventää ohjaustaitojasi neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskennellessäsi
- kaipaat konkreettisia välineitä arjen haastaviin työtilanteisiin
- haluaisit toimia neuropsykiatrisena valmentajana esimerkiksi osana nykyistä työtäsi tai ammatinharjoittajana

SISÄLTÖ
Koulutuksen sisältö vastaa Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n suosituksia ja noudattaa Satakunnan ammattikorkeakoulun monialaisen koulutustoimikunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Koulutus jakaantuu neljään opintojaksoon:
- Neuropsykiatriset vaikeudet ja niiden ilmeneminen 5 op
- Neuropsykiatrinen menetelmäosaaminen 10 op
- Asiakkaan verkostot neuropsykiatrisessa valmennuksessa 5 op
- Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen 10 op

Koulutuksen keskiössä on konkreettinen asiakkaan kanssa tehtävä neuropsykiatrinen valmennus. Muita tärkeitä sisältökokonaisuuksia ovat asiakkaan oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet ja niissä tukeminen; tyttöjen ja naisten neuropsykiatristen erityispiirteiden huomioiminen; erilaiset toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä; yksilöiden, ryhmien ja perheiden parissa tehtävä neuropsykiatrinen valmennus; strukturointi ja vaihtoehtoiset kommunikointikeinot nepsy-valmennuksessa, aistipulmien ja aistiesteettömyyden huomioiminen osana neuropsykiatrista valmennusta, hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ohjaustyössä; erilaiset asiakastyön verkostot ja keskeiset yhteistyötahot.

Neuropsykiatrinen valmennus täydentää sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluita. Valmennuksessa keskitytään arjen haasteisiin kuten:

- itsestä ja omasta elinympäristöstä huolehtimiseen
- ajankäyttöön ja arjen juoksevien asioiden hoitamiseen
- rahankäytön hallintaan ja viranomaiskontaktien hoitamiseen
- oppimiseen ja ammatinvalinnan haasteisiin
- työllistymiseen ja työssä selviytymiseen
- vanhemmuuden haasteisiin, kodin sääntöjen luomiseen
- sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisen verkoston hallintaan
- sopivaan aktiivisuuteen pyrkimiseen ja vapaa-ajan viettoon

KOULUTTAJAT
Keskeisinä kouluttajina toimivat:
* Birgit Vuori-Metsämäki, KM, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
* Hanna Hannukainen, KM, työnohjaaja, erityiskasvatuksen lehtori
* Kari Rajaniemi, Psykologi, perheterapeutti (VET), työnohjaaja, mielenterveystyön lehtori

Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita (mm. lääkärin, neuropsykologin, kokemusosaajien ja perheterapeutin luennot).

TOTEUTUS
Opinnot toteutetaan 9/2018-09/2019 ja ne on suunniteltu suoritettaviksi työn ohessa. Opintoihin kuuluu kaksitoista (12) lähiopetuspäivää (n. 1 lähipäivä/kk), jotka toteutetaan pääosin lauantaisin klo 10-16. Poikkeuksena on aloitusviikonloppu, jolloin opetusta on myös perjantaina klo 16.30-20.00.

Syksyn 2018 lähipäivät (5 pv):
14.-15.9. pe klo 16.30-20.00, la klo 8.30-16.00
la 13.10. klo 10-16
la 10.11. klo 10-16
la 15.12. klo 10-16

Vuoden 2019 lähipäivät (7 pv):
la 12.1. klo 10-16
la 16.2. klo 10-16
la 16.3. klo 10-16
la 13.4. klo 10-16
la 11.5. klo 10-16
la 1.6. klo 10-16
la 7.9. klo 10-16

Koulutuspaikka on Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Satakunnankatu 23, Pori.

Koulutukseen sisältyy oman neuropsykiatrisen valmennuksen harjoittelua (vähintään 12 kerran valmennusprosessi asiakkaan kanssa) sekä vertaisryhmätyöskentelyä pienryhmässä (vähintään 6 tapaamista koulutuksen puitteissa). Molemmat opintoihin kuuluvat osuudet toteutuvat lähiopetuksen ulkopuolella, ja niihin on tärkeää varata riittävästi aikaa.

Opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua opiskelutehtävien parissa. Tehtävät ovat opiskelijoiden tarpeista riippuen yksilö-, pari- ja/tai ryhmätehtäviä ja ne edistävät ennen kaikkea neuropsykiatrisena valmentajana kehittymistä ja oman ratkaisukeskeisen valmennustyylin löytymistä. Koko koulutuksen ajan toteutettava oma valmennusprosessi mahdollistaa sen, että valmennuksessa käsitellään todellisia valmennustilanteista nousevia kysymyksiä ja haasteita sekä etsitään niihin yhdessä erilaisia ratkaisuja. Koulutus antaa opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa neuropsykiatrinen valmennus turvallisesti ja ohjatusti.

Opinnoissa hyödynnetään toiminnallisuutta ja koulutuksen edetessä opiskelijat saavat koottua itselleen kattavan materiaali- ja menetelmäpaketin, jota voivat hyödyntää jatkossa neuropsykiatrista valmennusta tarjotessaan.

AIEMMAN 20 OP:N KOULUTUKSEN TÄYDENTÄMINEN 10 OPINTOPISTEELLÄ
Aikaisemmin 20 op:n laajuisen nepsy-koulutuksen suorittaneet voivat halutessaan täydentää nepsy-koulutuksensa 30 op:n laajuiseksi suorittamalla 2018 syksyllä alkavan 30 op:n koulutuskokonaisuuden mukana 10 opintopistettä.

10 op:n koulutus muodostuu erillisestä aloitus- ja lopetuskerrasta, kahdesta päivästä 30 op:ttä suorittavan ryhmän mukana sekä omista ohjatuista oppimistehtävistä.

Lähipäivät ovat:
5.12.2018 klo 16.30-20
15.12.2018 klo 10-16
16.2.2019 klo 10-16
13.4.2019 klo 10-16
5.6.2019 klo 16.30-20

KUSTANNUKSET
* 30 op:n koulutuksen hinta on 2 604 euroa (2100 eur + alv 24 %). Koulutus laskutetaan kahdessa erässä.
* 10 op:n koulutuksen hinta on 899 euroa (725 eur + alv 24 %).

HAKU
* 30 op:n koulutukseen otetaan mukaan enintään 20 opiskelijaa.
Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä tähän avautuva hakulomakelinkki viimeistään to 31.5.2018.
Linkki 30 op:n koulutuskokonaisuuden hakulomakkeelle:
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7881/lomake.html

* 10 op:n koulutukseen otataan mukaan enintään kuusi opiskelijaa.
Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä tähän avautuva hakulomakelinkki viimeistään ti 15.5.2018.
Linkki 10 op:n täydentävän koulutuskokonaisuuden hakulomakkeelle:
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7900/lomake.html

Hakulomakkeen pohjalta osa 30 op:n koulutukseen hakijoista haastatellaan. Koulutuksen valintakriteereinä käytetään soveltuvaa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutusta, hakijan hakulomakkeeseen kirjaamia ja haastattelussa kertomia perusteluita sekä opiskelijan mahdollisuutta hyödyntää neuropsykiatrista valmennusta jatkossa.

Ensimmäinen valintahaastattelupäivä on pe 25.5.2018. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Tarpeen mukaan järjestetään uusi haastattelupäivä ja mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja täytetään vielä loppukeväästä ja alkusyksystä.

HUOM. INFOTILAISUUS
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksesta järjestetään maksuton infotilaisuus ti 10.4.2018 klo 16.30-18.00 SAMKissa Porissa. Tilaisuudessa esitellään tarkemmin koulutusta, sen sisältöjä ja suoritustapoja. Samalla osallistujat pääsevät kysymään ja keskustelemaan itseään pohdituttavista asioista kouluttajien kanssa. Ilmoittautuminen infotilaisuuteen viimeistään la 3.4.2018 osoitteessa www.samk.fi/koulutuspalvelut .

LISÄTIEDOT
Koulutussuunnittelija Johanna Kares-Koskinen, johanna.kares-koskinen@samk.fi, p. 044 710 3011.

PERUUTUSEHDOT
Mikäli osallistuminen peruutetaan ke 15.8.2018 jälkeen, veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan.
Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.