Palaa takaisin | Tulosta

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tapahtumatuloste - Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, 5 op:n kokonaisuuksia

21.3.2019

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen, 5 op:n kokonaisuuksia


KOULUTUKSEN TAVOITE JA SISÄLTÖ
Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja omahoidon tukemisessa ja hoidonohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasoltaan tasolle 7 (EQF ja NQF), joka vastaa ylemmän ammattikorkeakoulun vaatimustasoa.

KOHDEREYHMÄ
Korkeakoulu (amk) -tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan opistotason tutkinnon suorittaneet.

TOTEUTUS JA AJANKOHTA
Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen -koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeensa mukaisesti.

Keväällä 2019 tarjoamme seuraavat 5 op kokonaisuudet:
1) Insuliininpuutosdiabeteksen eli tyypin 1 diabeteksen hoito ja omahoito 5 op PERUTTU!

2) Aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoito ja hoidon kehittäminen 5 op PERUTTU!
maalis-huhtikuu, lähipäivät: 21.3 ja 11.4 klo 9-16
(viimeinen ilmiottautumispäivä 7.3.2019)

3) Diabetesta sairastavan hoidonohjaus ja omahoidon tukeminen 5 op
huhti-touko-kesäkuu, lähipäivät: 25.4 ja 22.5. klo 9-16
(viimeinen ilmoittautumispäivä 11.4.2019)

Syksyllä 2019 tarjontaan avataan seuraavat kokonaisuudet:
Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia, 5 op (syys-lokakuu)
Lasten diabetes (perheen ohjaus), 5 op (marras-joulukuu)
Ikääntyneen diabeetikon hoito, 5 op (marras-joulukuu)

Keväällä 2020 tarjontaan avataan seuraavat kokonaisuudet:
Diabeteksen lisäsairaudet ja niiden ehkäisy ja hoito, 5 op (tammi-helmikuu)
Diabeetikon kuntoutus, 5 op (maalis-huhtikuu)
Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen, 5 op
Diabetes ja raskaus, 5 op

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu verkko-opinnoista, oppimistehtävistä ja kahdesta lähiopetuspäivästä. Kokonaisuuden suorittaminen 5 op vastaa noin 133 tuntia opiskelijan työtä.

KOULUTTAJA
lehtori, TtT, esh, Seija Olli

HINTA
750 € (604,84 € + alv 24 %) /5 op
Koulutus laskutetaan koulutuksen alettua yhdessä erässä.

ILMOITTAUTUMINEN
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/8577/lomake.html

PERUUTUSEHDOT
Mikäli osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on kaksi viikkoa ennen kunkin koulutuskokonaisuuden ensimmäistä lähipäivää. Jos osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta ilmoittaa tilalleen toisen henkilön. Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

LISÄTIEDOT
lehtori, TtT, esh, Seija Olli, seija.olli@samk.fi, p. 044 710 3457
koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen, jonna.lehtinen@samk.fi, p. 044 710 3042