Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Haku 15.5.2019 saakka: Haavahoidon asiantuntija 30 op

Tulosta

ke 1.5.2019 - 15.5.2019
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK -tutkintoon. Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija:
* Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
* Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
* Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
* Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
* Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
* Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
* Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
* Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
* Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

SISÄLTÖ
* Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op
* Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op
* Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
* Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
* Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
* Haavahoidon laatu ja sen arviointi

KOHDERYHMÄ
Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, fysioterapeutti-, jalkaterapeutti- ja toimintaterapeuttitutkinnon suorittaneet.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan Hämeen, Lahden, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Savonian ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Lähipäivät
v. 2019: 18.-19.9., 10.10., 14.11. ja 3.12.
v. 2020: 23.1., 27.1., 27.2., 19.3., 21.-22.4., ja 19.5.

HINTA
1500 euroa/osallistuja (ALV 0%). Hinta laskutetaan kahdessa erässä.

HAKU
Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 11.2.-15.5.2019:
http://elomake.samk.fi/lomakkeet/7520/lomakkeet.html

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse maanantaihin 27.5.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto perjantaihin 7.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

PERUUTUSEHDOT
Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Anne-Maria Kanerva, lehtori, tiimivastaava
anne-maria.kanerva@samk.fi, p. 044 710 3418

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
jonna.lehtinen@samk.fi, p. 044 710 3042

Haavanhoidon asiantuntija_A4_8_2_2019_valmis
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000