Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Haku 8.4.–5.5.2019: Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Tulosta

ke 1.5.2019 - 5.5.2019
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla.
Erikoistumiskoulutuksessa voit lisätä ja vahvistaa tämän alan osaamistasi. Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä
edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä, että mielenterveys- ja pähdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Erikoistumiskoulutuksessa päävastuu on kahdella tutor-opettajalla, lisäksi mukana on iso joukko muita alan asiantuntijoita.

SISÄLTÖ
• Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
• Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä
• Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveysja päihdeongelmien hoito
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
• Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
• Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon
kuuluu 2 lähiopetuspäivää/kk ja itsenäistä opiskelua, josta osa on työskentelyä pienryhmässä. Kokonaistuntimäärä on 810 tuntia, josta lähiopetusta on 144 tuntia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa 12.9.2019 – 15.5.2020.
Lähipäivät:
v. 2019: 12.-13.9., 10.-11.10., 14.-15.11. ja 12.-13.12.
v. 2020: 16.-17.1., 13.-14.2., 19.-20.3., 23.-24.4. ja 14.-15.5.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Valinnassa pyritään huomioimaan ne hakijat, jotka parhaiten hyötyvät koulutuksesta ja ovat kiinnostuneita laajasti mielenterveys- ja päihdetyöstä.

HINTA
1500 € (ALV. 0 %)

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella 8.4. – 5.5.2019:
http://elomake.samk.fi/lomakkeet/8013/lomakkeet.html

VALINTAPERUSTEET
Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

VALINNASTA ILMOITTAMINEN
Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 20.5.2019.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 5.6.2019 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tapio Myllymaa, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3737
tapio.myllymaa@samk.fi

Arja Ruisniemi, lehtori/tutor-opettaja
p. 044 710 3406
arja.ruisniemi@samk.fi

Koulutuksen käytönnön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042
jonna.lehtinen@samk.fi

Mielenterveys ja päihde 2019-2020_SAMK
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000