Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Hakuaikaa jatkettu 9.8.2019 saakka: Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju 30 op

Tulosta

to 1.8.2019 - 9.8.2019
Tapahtumapaikka: Satakunnankatu 23, Pori

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

KOHDERYHMÄ
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija

- Osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnan tasoilla.
- Osaa arvioidasyövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä hoitoketjun eri vaiheissa.
- Osaa arvioida ja kehittää oman työnsä ja moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoitoketjussa.
- Kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoitoketjun eri vaiheissa.
- Hallitsee syöpäpotilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa.
- Hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan.
- Toimii suunnitelmallisesti moniammatillisen syöpäpotilaan hoitoketjun kehittämisessä oman asiantuntijuusalueensa osalta alueellisissa, kansallisissa ja / tai kansainvälisissä verkostoissa.

SISÄLTÖ JA LAAJUUS
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu seuraavista sisällöistä:

Kaikille yhteiset opintokokonaisuudet 21 op
- Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen
- Syövän hoidon kliininen erityisosaaminen
- Syöpää sairastavan ja läheisten voimavarojen tukeminen (palliatiivinen hoito ja työhyvinvointi)

Valinnaiset opintokokonaisuudet 9 op
- Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus
- Syöpää sairastavan toimintakyky ja kuntoutuminen
- Sisäinen sädehoito, hoito ja ohjaus
- Kemosädehoitopotilaan hoito ja ohjaus
- Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia

TOTEUTUS
Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot voidaan hyväksi lukea soveltuvin osin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston opetussuunnitelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Lähipäivät:
syksy 2019: 5.-6.9., 3.-4.10., 7.11. ja 12.12.
kevät 2020: 14.-15.1., 11.2., 17.3. ja 14.5.
syksy 2020: 18.-19.8. ja 25.9.

HINTA
1 500 €/osallistuja (ALV 0 %)
(voi maksaa kolmessa erässä)

HAKEMINEN
Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella 9.8.2019 mennessä: http://elomake.samk.fi/lomakkeet/6738/lomakkeet.html


Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse to 15.8.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto to 22.8.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairaustapauksissa.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Johanna Jalonen, lehtori, TtM, sh (AMK)
johanna.jalonen(at)samk.fi, p. 044 710 3416

Kristiina Kurittu, lehtori, TtL, esh
kristiina.kurittu(at)samk.fi, p. 044 710 3419

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
jonna.lehtinen(at)samk.fi, p. 044 710 3042

Syöpäerko_esite
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000