Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Peruttu: Elämänlaadun havainnoija muistityössä 3 op

Tulosta

ti 28.5.2019 - 29.10.2019
Tapahtumapaikka: SAMK Porin kampus, Satakunnankatu 23

Elämänlaadun havainnoija muistityössä 3 op
- Havainnointitaidoilla laatua muistisairaiden ihmisten hoiva-asumiseen!

Yli 80%:lla hoiva-asumisen asukkaista on etenevä muistisairaus. Tutkimusten mukaan muistisairaiden ihmisten hoitotyön päämäärän tulee olla näiden ihmisten elämänlaatu, mahdollisimman hyvä ja merkityksellinen elämä. Se edellyttää hoiva-asumiselta ihmiskeskeistä työorientaatiota, jonka keskiössä on muistisairaan ihmisen kokemukset, tunteet ja tarpeet. Havainnoiva työtapa edistää ihmiskeskeistä työorientaatiota. Sen merkitys korostuu, kun edenneen muistisairauden vuoksi ihminen ei itse kykene huolehtimaan elämänlaatunsa kannalta tärkeistä tarpeista. Havainnointien kautta voidaan ymmärtää ja kehittää hoitopaikan arkea ja toimintaa näiden ihmisten näkökulmasta.

Englannissa Bradfordin yliopistossa kehitetty elämänlaadun havainnointimenetelmä Dementia Care Mapping (DCM™) on kansainvälisesti paljon käytetty. Sen pohjalta on syntynyt suomalainen havainnointimenetelmä Suomen muistiasiantuntijoiden hankkeessa muistialan asiantuntijoiden ja tutkijoiden yhteistyönä vuosina 2005 - 2009. Tässä koulutuksessa opitaan käyttämään tätä suomalaista elämänlaadun havainnointimenetelmää oman työn kehittämisen välineenä.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu muistisairaiden ihmisten parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kuten lähi- ja sairaanhoitajille, geronomeille, kuntoutus- ja terapiahenkilökunnalle sekä heille, jotka toimivat alan asiantuntija-, kehittämis- tai opetustehtävissä.

SISÄLTÖ
Koulutuksen päätyttyä ymmärrät:
*Ihmiskeskeisen työskentelyn filosofiaa ja käytännön toteuttamista
*Muistisairaiden ihmisten arjen tilanteissa ilmaisemia kokemuksia, tunteita ja tarpeita
*Hoitoyhteisön elämää muistisairaiden ihmisten näkökulmasta
*Ihmiskeskeisen työskentelyn tarjoamia yksinkertaisia ratkaisuvaihtoehtoja  

Koulutuksen käynyt osaa käyttää havainnointimenetelmää omassa työssään ja antaa työryhmälle suosituksia, kuinka edistää ihmiskeskeistä ja elämänlaatua parantavaa hoitotyötä.

Koulutuksen suorittanut voi hakeutua Elämänlaadun valmentaja muistityössä -koulutusohjelmaan (v. 2020). Tämä jatkokoulutus antaa oikeuden toimia muistisairaiden ihmisten elämänlaadun valmentajana erilaisissa hoitoyhteisöissä.

TOTEUTUS, AJANKOHTA JA PAIKKA
Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä sekä itsenäisestä opiskelusta. Lähipäivät sisältävät alustuksia, osallistavia menetelmiä ja havainnointiharjoituksia. Itsenäinen opiskelu sisältää ennakkotehtävän, omassa työssä tehtäviä havainnointi- ja soveltamisharjoituksia sekä sovittavaan suomalaiseen alan kirjallisuuteen perehtymisen. Moodle-oppimisympäristöä käytetään itsenäisen opiskelun tukemisessa.  

Lähipäivät:
tiistai 28.5.2019
perjantai 30.8.2019
tiistai 29.10.2019

SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, Pori 

KOULUTTAJAT
Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja
Mari Juote, FM, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja, mindfullness- ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja
Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri

HINTA
Koulutuksen hinta on 860 euroa (693 euroa + ALV 24 %). 

PERUUTUSEHDOT
Mikäli osallistuminen peruutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän 7.5.2019 jälkeen, veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei peruuteta ollenkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta ilmoittaa tilalleen toisen henkilön. Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se voidaan toteuttaa.

LISÄTIETOJA
Koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen, SAMK p. 044 710 3042, jonna.lehtinen(a)samk.fi

TILAISUUTEEN EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA!
Viimeinen ilmoittautumispvm oli 07.05.2019.
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000