Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Aivoterveysosaamisen kehittäminen - monialainen erikoistumiskoulutus 30 op

Tulosta

ke 1.1.2020 klo 12.30 - 13.00
Suunnitteilla Aivoterveysosaamisen kehittäminen - monialainen erikoistumiskoulutus 30 op, aloitus tammikuussa 2020.

Aivoterveydellä tarkoitetaan laaja-alaisesti eri aivojen osien yhteistoimintaa ja aivojen hyvinvointia, mikä on ihmisen toimintakykyisyyden perusta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kolmannes hyvinvointivaltioiden sairauksista johtuu aivosairauksista ja Euroopan tasolla aivoperäisten sairauksien aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset muodostavat neljä kertaa suuremman menoerän kuin syöpäsairaudet ja sydän- ja verisuonitaudit. Yhteiskunnalle kalliita aivosairauksista ovat skitsofrenia, aivoinfarkti ja Alzheimerin tauti, joissa ulkopuolinen avun tarve on suurta ja pitkäaikaista ja jotka vaikuttavat yksilön lisäksi laajasti koko lähipiiriin.

Tarve aivoterveyden monialaisille osaajille lisääntyy väestön ikääntyessä, mutta aivoterveyttä on edistettävä elämän kaikissa eri vaiheissa ja vaalia lapsuudesta vanhuuteen. Muisti- ja käsittelytoiminnot ovat edellytys oppimiselle, työkyvylle ja itsenäiselle elämälle. Erikoitusmiskoulutus on luonteva jatko aivoterveysosaamisen kehittämiseen terveydenhuollon ammattihenkilön peruskoulutuksen jälkeen, ja vastaa yhteiskunnallisesti ja kansanterveydellisesti merkittävän sekä lisääntyvän asiakasryhmän palveluntarpeisiin kehittyvässä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.

KOHDERYHMÄ
Koulutuksen kohderyhmänä on AMK -tutkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat, fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat, sosionomit, geronomit, liikunnan ohjaajat, musiikkipedagogit, kuvataiteilijat ja tanssinopettajat, tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

TAVOITE
Koulutuksen käytyään opiskelija:
- osaa arvioida aivojen hyvonvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja
- ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen ja osaa soveltaa tietoa asiakkaan/potilaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa
- osaa hyödyntää lääkkeettömiä interventioita aivoterveyden edistämisessä
- osaa soveltaa tietoa oman työn kognitiivisen ergonomian kehittämiseen
- toteuttaa näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä aivojen terveyden edistämisessä
- ymmärtää aivoterveyteen liittyviä eri alojen tietoa ja tuntee palvelukokonaisuuden
- kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja
- tunnistaa taiteen ja kulttuurin soveltamisen mahdollisuuksia aivoterveyden tukemisessa
- ymmärtää aivoterveyden yhteiskunnallisen merkityksen
- kykenee toimimaan aivoterveyden asiantuntijana ja konsulttina monialaisessa työyhteisössä sekä moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
- osallistuu asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnittleuun, toteutukseen ja palvelun laadun arviointiin

SISÄLTÖ
Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ovat
1. Aivoterveys hyvinvoinnin perustana
2. Aivosairaudet, monialainen hoito ja toimintakyvyn tukeminen
3. Aivoterveyden edistäminen
4. Aivoterveyden kehittäminen

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi yhdessä (1) vuodessa.

HINTA
1500 euroa (alv. 0%)

HAKEMINEN
Koulutukseen haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan tällä sivulla hakuajan käynnistyttyä.

LISÄTIEDOT
Yliopettaja, TtT, esh Sari Teeri, sari.teeri(at)samk.fi, p. 044 710 3423
Koulutussuunnittelja Jonna Lehtinen, jonna.lehtinen(at)samk.fi, p. 044 710 3042

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000