Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Eläinfysioterapia 30 op

Tulosta

pe 7.9.2018 - 15.12.2019
Tapahtumapaikka: Pori

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa laajentamisesta ja soveltamisesta eläinten fysioterapiaan.

TAVOITE
Opintojen tavoitteena on, että fysioterapeutti:
- osaa etsiä ja laajentaa eläinfysioterapiaan liittyvää teoreettista tietoa, kehittää itseään jatkuvan oppimisen periaatteella, käyttää hallitusti alaan liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita sekä toimii ammatillisen eettisyyden mukaan
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eläimen yksilöllisen fysioterapiaprosessin parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukselliseen tietoon ja eläinfysioterapeuttien kliiniseen kokemukseen perustuen
- toimia itsenäisesti eläinfysioterapia-alan ammatinharjoittajana tai alan asiantuntijatehtävissä moniammatillisissa työryhmissä eläinfysioterapian ammattilaisena
- viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti niin alaan kuuluville kuin alan ulkopuolisille yhteistyötahoille.

SISÄLTÖ JA TOTEUTUS
Opinnot kestävät 1,5 vuotta. Lähiopetusjaksot toteutetaan yleensä kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Opintojaksoihin sisältyy tehtäviä ja tenttejä sekä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu lyhyt alan käytännön työhön liittyvä tutustuminen. Koulutuspaikkana on pääsääntöisesti Satakunnan ammattikorkeakoulu (Satakunnankatu 23, Pori). Osa kontaktijaksoista toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

Eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen lähtökohtana on opiskelijoiden aikaisempi fysioterapeuttinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan fysioterapian tietojen ja taitojen soveltamista eläimiin, mitä tuetaan erilaisilla käytännön harjoitteilla.

Opinnot koostuvat kolmesta moduulista:
1. Asiantuntijuus eläinfysioterapiassa 10 op, joka jakautuu:
- Eläinfysioterapeutin työympäristö 5 op: näyttöön perustuva eläinfysioterapiakäytäntö; eläinfysioterapian etiikka; eläin osana harrastusta ja työtä
- Eläinfysioterapian kehittämisprojekti 5 op: ammatilliseen kehittämiseen ja/tai työelämäyhteyksien laajentamiseen tähtäävän kehittämisprojektin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi; alan hyvien käytänteiden kerääminen ja jakaminen

2. Pieneläimen fysioterapia 10 op, joka jakautuu:
- Pieneläimen fysioterapian lähtökohdat (5 op): koiran ja kissan anatomia; tyypillisimmät neurologiset ja tuki- ja liikuntaelimistön vammat ja sairaudet; pieneläimen fysioterapian tietoperusta
- Pieneläimen fysioterapiaprosessi (5 op): Pieneläimen fysioterapeuttiseen arviointiin pohjautuva ja näyttöön perustuva fysioterapia

3. Hevosen fysioterapia 10 op, joka jakautuu:
- Hevosen fysioterapian lähtökohdat (5 op): hevosen anatomia; biomekaniikka; tyypillisimmät neurologiset ja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmatilanteet, hevosen fysioterapian tietoperusta
- Hevosen fysioterapiaprosessi (5 op): Hevosen fysioterapeuttiseen arviointiin pohjautuva ja näyttöön perustuva fysioterapia

KOULUTTAJAT
Lehtori, THM Hanna Tuominen, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Fysioterapeutti AMK, MSc in Veterinary Physiotherapy Anna Boström
Fysioterapeutti AMK, MSc in Veterinary Physiotherapy, FT Heli Hyytiäinen

Lisäksi opinnoissa teorian ja käytännön opetus toteutetaan yhteistyössä eläinfysioterapeuttien, eläinlääkäreiden ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

SEURAAVA KOULUTUS
Seuraava eläinfysioterapian koulutus alkaa syksyllä 2020, johon käynnistyy erillinen sähköinen haku keväällä 2020.

Voit ilmoittaa yhteystietosi koulutussuunnittelijalle sähköpostilla, jos haluat lisätietoa koulutuksesta lähempänä koulutuksen hakuajan ajankohtaa.

LISÄTIETOJA
Koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen, jonna.lehtinen(a)samk.fi, p. 044 710 3042
Lehtori Hanna Tuominen, hanna.tuominen(a)samk.fi, p. 044 710 3476

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000