Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Hakuaika 30.4.2018 asti: Eläinfysioterapia 30 op

Tulosta

to 12.4.2018 - 30.4.2018
Tapahtumapaikka: Pori

pe 7.9.2018 - 13.12.2019
Tapahtumapaikka: SAMK, Satakunnankatu 23, Pori

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, joilla on kokemusta eläinten kanssa toimimisesta, ja jotka ovat kiinnostuneita ammattitaitonsa laajentamisesta ja soveltamisesta eläinten fysioterapiaan.

TAVOITE
Opintojen tavoitteena on, että fysioterapeutti:
- osaa etsiä ja laajentaa eläinfysioterapiaan liittyvää teoreettista tietoa, kehittää itseään jatkuvan oppimisen periaatteella, käyttää hallitusti alaan liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita sekä toimii ammatillisen eettisyyden mukaan
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eläimen yksilöllisen fysioterapiaprosessin parhaaseen saatavilla olevaan tutkimukselliseen tietoon ja eläinfysioterapeuttien kliiniseen kokemukseen perustuen
- toimia itsenäisesti eläinfysioterapia-alan ammatinharjoittajana tai alan asiantuntijatehtävissä moniammatillisissa työryhmissä eläinfysioterapian ammattilaisena
- viestiä asiantuntijana jäsentyneesti, kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti niin alaan kuuluville kuin alan ulkopuolisille yhteistyötahoille.

SISÄLTÖ
Opinnot käynnistyvät syyskuussa 2018 ja kestävät 1,5 vuotta. Lähiopetusjaksot toteutetaan yleensä kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Opintojaksoihin sisältyy tehtäviä ja tenttejä sekä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu lyhyt alan käytännön työhön liittyvä tutustuminen.

Eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen lähtökohtana on opiskelijoiden aikaisempi fysioterapeuttinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan fysioterapian tietojen ja taitojen soveltamista eläimiin, mitä tuetaan erilaisilla käytännön harjoitteilla.

Opinnot koostuvat kolmesta moduulista:
1. Asiantuntijuus eläinfysioterapiassa 10 op, joka jakautuu:
- Eläinfysioterapeutin työympäristö 5 op: näyttöön perustuva eläinfysioterapiakäytäntö; eläinfysioterapian etiikka; eläin osana harrastusta ja työtä
- Eläinfysioterapian kehittämisprojekti 5 op: ammatilliseen kehittämiseen ja/tai työelämäyhteyksien laajentamiseen tähtäävän kehittämisprojektin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi; alan hyvien käytänteiden kerääminen ja jakaminen

2. Pieneläimen fysioterapia 10 op, joka jakautuu:
- Pieneläimen fysioterapian lähtökohdat (5 op): koiran ja kissan anatomia; tyypillisimmät neurologiset ja tuki- ja liikuntaelimistön vammat ja sairaudet; pieneläimen fysioterapian tietoperusta
- Pieneläimen fysioterapiaprosessi (5 op): Pieneläimen fysioterapeuttiseen arviointiin pohjautuva ja näyttöön perustuva fysioterapia

3. Hevosen fysioterapia 10 op, joka jakautuu:
- Hevosen fysioterapian lähtökohdat (5 op): hevosen anatomia; biomekaniikka; tyypillisimmät neurologiset ja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmatilanteet, hevosen fysioterapian tietoperusta
- Hevosen fysioterapiaprosessi (5 op): Hevosen fysioterapeuttiseen arviointiin pohjautuva ja näyttöön perustuva fysioterapia

KOULUTTAJAT
Lehtori, THM Hanna Tuominen, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Fysioterapeutti AMK, MSc in Veterinary Physiotherapy Anna Boström
Fysioterapeutti AMK, MSc in Veterinary Physiotherapy, FT Heli Hyytiäinen

Lisäksi opinnoissa teorian ja käytännön opetus toteutetaan yhteistyössä eläinfysioterapeuttien, eläinlääkäreiden ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

TOTEUTUS
Koulutuspaikkana on pääsääntöisesti Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, Pori. Osa kontaktijaksoista toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

Syksyn 2018 lähipäivät (paikka- ja kellonaikatiedot alustavia, aloituspäivät kuitenkin Porissa)
7.9.2018 klo 14.30-20.00 SAMK, Satakunnankatu 23, Pori
8.9.2018 klo 8.30-16.00 SAMK, Satakunnankatu 23, Pori
28.-29.9.2018 klo 16.30-20.00 SAMK, Satakunnankatu 23
12.-14.10.2018 SAMK, Satakunnankatu 23 (huom. myös su)
9.-10.11.2018 SAMK, Satakunnankatu 23
14.-15.12.2018 SAMK, Satakunnankatu 23
Vuoden 2019 lähipäivät vahvistuvat myöhemmin.

HINTA
Koulutuksen hinta on 4464 euroa (3600 euroa + alv 24 %) ja se voidaan laskuttaa kolmessa erässä.

HAKU
Pohjakoulutusvaatimuksena eläinfysioterapeutin opintoihin on fysioterapeutin tutkinto. Hakijat pisteytetään seuraavien valintakriteerien pohjalta:
- Vaadittava pohjakoulutus
- Työkokemus fysioterapeuttina
- Kokemus ja harrastuneisuus eläinten parissa toimimisesta
- Hakijan hakemukseen kirjaamat henkilökohtaiset perustelut
- Ennakkotehtävä

Hakuaika on 30.4.2018 asti. https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7876/lomake.html
Huom. Hakulomakkeelle liitetään ennakkotehtävä (lyhyt video).

ENNAKKOTEHTÄVÄ
Hakulomakkeelle liitetään yksi video, jossa hakija puhdistaa hevosen kaviot sekä taluttaa sen tarhaan. Videon kesto on max 2 min. Arviointiperusteena ovat hakijan taidot hevosen käsittelyssä. Tiedosto nimetään hakijan nimellä (esim. EFT_hakuvideo_Matti_Virtanen) ja palautetaan sähköisen hakulomakkeen yhteydessä hakemuksen lopussa. Tallennusmuotoja ovat esim. MOV, AVI tai MPEG4 tai esim. YouTube -linkki. Tiedoston enimmäiskoko on 20 MT.

Huomio! Liitteen tallennus tapahtuu vasta, kun lomake on muilta osin tallennettu ja valmis. Mahdolllinen nettilinkki lisätään itse hakemukseen ennakkotehtäväkysymyksen kohdalla.

VALINTA
Syksyllä 2018 alkavan koulutuksen opiskelijavalinnat on tehty.

LISÄTIETOJA
Koulutussuunnittelija Johanna Kares-Koskinen, johanna.kares-koskinen(a)samk.fi, p. 044 710 3011
Lehtori Hanna Tuominen, hanna.tuominen(a)samk.fi, p. 044 710 3476

PERUUTUSEHDOT
Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000