Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Tulossa: FOORUMIX-ohjaajan verkkokoulutus

Tulosta

ke 18.4.2018 - 11.12.2018
Tapahtumapaikka: Verkkovälitteinen koulutus

Onko asiakasyrityksillänne tarvetta esimiesten vertaisryhmätoimintaan, joka tähtää työhyvinvoinnin edistämiseen? Haluatteko uuden tuotteen työterveyshuollon palveluvalikoimaan? 

Foorumix on esimiesten vertaisryhmä, joka voi olla työyhteisöjen sisäinen tai yritysten välinen. Avainsanoja ovat luottamuksellisuus ja vastavuoroisuus sekä kokemusten jakaminen. Foorumien aiheina ovat esim. työkyky-, henkilöstö- tai kehittämisasiat. Foorumien avulla päästään pureutumaan esimiesten arkipäivän asioihin, jotka helposti jäävät muiden asioiden alle. Nämä ovat usein asioita, jotka eniten kuormittavat ja joiden läpikäynti antaa selkeyttä, energiaa ja yhteisajattelua työntekoon. 

Foorumix-ohjaajakoulutus tarjoaa valmiit materiaalit ja testatun konseptin työterveyshuollon toimijoille. Vertaisryhmämalli on heti koulutuksen jälkeen käyttöön otettavissa ja on saanut hyvän vastaanoton esimiesten ja työterveyshuoltojen taholta. Toiminta on kehitetty yhteistyössä Satakunnassa kolmen työterveyshuollon sekä Pirkanmaan suurimman työterveyshuollon kanssa Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Euroopan Sosiaalirahaston Foorumix-hankkeessa.

”Esimiesten erilaiset lähtökohdat nousivat esille ja
toivat työterveyshuollolle uudenlaista näkökulmaa siitä,
millaisia erialisia tarpeita esimiehillä työssään on.”

Koulutukseen osallistujat saavat kokemuksen mallin käytöstä jo koulutuksen aikana toteuttamalla harjoitusryhmän työparin kanssa. Verkkovälitteisyys mahdollistaa koulutukseen osallistumisen kotipaikkakunnalta. Työtapa tuottaa uusia näkökulmia yhteistyömahdollisuuksista kaikille osallistujille.
  
”Ryhmän kautta sai uudenlaisen suhteen yrityksen
johtoon ja esimiehiin –lähensi keskinäistä suhdetta ja
tulee lisäämään yhteistyötä myös jatkossa.” 

KOHDERYHMÄ
Koulutus sopii työterveyshoitajille, työfysioterapeuteille ja psykologeille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää työparityöskentelyä ja yhteistyöyrityksistä kootun harjoitusryhmän toteuttamista jo koulutuksen aikana.  

TOTEUTUS
Koulutuksen toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Koulutukseen osallistutaan työpareittain. Työpari saa koulutuksen aikana valmiit välineet ja opastuksen esimiesten vertaisryhmän, Foorumixin, toteuttamiseen. Työparit toteuttavat koulutuksen aikana yhden oman harjoitusryhmän. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää työyhteisön johdon sitoutumisen, koska harjoitusryhmään osallistumista tarjotaan asiakasyritysten esimiehille. Esimiehille osallistuminen harjoitusryhmään on koulutuksen aikana maksutonta. Konseptista muotoillaan maksullinen palvelutuote työterveyshuoltoon koulutuksen jälkeen.   

Koulutuksen alkuvaiheessa opiskellaan esimiesten vertaisryhmän, Foorumixin, ydinelementit ja tutustutaan ohjausvälineistöön. Foorumix-ohjaajakoulutus perehdyttää vertaisuuteen, työhyvinvoinnin teemoihin ja ryhmäprosessin ohjaamiseen. Ohjaajan rooli on olla vertaisryhmän käynnistäjä ja ryhmän tavoitteellisen ja vertaisuutta hyödyntävän työskentelyn varmistaja. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää nettiyhteyttä ja yhteydenpitoon sopivaa välineistöä osallistujien käyttöön. Työaikaa verkkokoulutuksiin kuluu 10 t ja omien harjoitusryhmien pitoon noin 10-12 t. Koulutukseen osallistujalle varattava työaikaresurssi/hlö on arviolta noin 30-32 t.   

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Koulutuksia toteutetaan kaksi ja ne ovat saman sisältöisiä. Molemmat koulutukset toteutuvat vuoden 2018 huhti-joulukuun välisenä aikana. Koulutuksen aloitusvaiheessa (huhti- ja toukokuu) varmistetaan tietoteknisen välineistön toimivuus, tutustutaan koulutuksen ennakkomateriaaliin ja -tehtäviin verkko-oppimispohjalla (Moodle) sekä tiedustellaan asiakasyrityksistä esimiesten kiinnostusta osallistua harjoitusryhmään. Tähän vaiheeseen työaikaa kuluu arviolta 10 tuntia. 

Verkko- ja materiaalialustojen testaus tehdään noin kaksi viikkoa ennen ensimmäistä HILL-tapaamista. HILL on SAMKin oma videoyhteysjärjestelmä, joka hyödyntää Cisco Webex Meetings -järjestelmää. Syyskaudella on viisi verkkovälitteistä HILL-tapaamista ja kolme oman ryhmän ohjausta valmisteluineen ja jälkireflektioineen. Tähän vaiheeseen työaikaa kuluu arviolta 30 tuntia. 

Koulutus jatkuu elokuussa ja päättyy joulukuussa. Tämän jakson aikana on verkkovälitteisiä koulutustapaamisia viisi kertaa alla olevien aikataulujen mukaisesti. Työparien toteuttamat harjoitusryhmät sijoittuvat loka-marraskuulle. Ryhmät 1 ja 2 ovat samansisältöisiä. Alla olevista valitaan joko ryhmä 1 tai ryhmä 2, jonka mukana edetään.

Ryhmä 1, kouluttaja Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK
ma 20.8. 2018 klo 13-15
ma 10.9.2018 klo 13-15
ma 1.10.2018 klo 13-15
ma 5.11 2018 klo 13-15
ma 10.12.2018 klo 13-15

Ryhmä 2, kouluttaja Tapio Myllymaa, lehtori, SAMK
ma 27.8. 2018 klo 13-15
ma 17.9.2018 klo 13-15
ma 8.10.2018 klo 13-15
ma 5.11 2018 klo 13-15
ma 10.12.2018 klo 13-15

HINTA
Koulutuksen hinta on 620 euroa (500 euroa + alv 24 %)/henkilö. Hinta sisältää Satakunnan ammattikorkeakoulun Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa Foorumix-hankkeessa laaditun materiaalin mm. suositut Kymppikortit sekä antaa oikeuden käyttää Foorumix-nimeä. Koulutuksen hinta laskutetaan yhdessä erässä koulutuksen alettua.

ILMOITTAUTUMINEN

https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7400/lomake.html

Organisaatiosta toivotaan mielellään kaksi osallistujaa, sillä parityöskentely nähdään tarpeelliseksi ryhmän innostuksen säilyttämiseksi ja osaamisen kehittämisen tueksi. Ryhmän maksimikoko on 12 henkilöä.

PERUUTUSEHDOT
Mikäli osallistuminen peruutetaan viimeisen ilmoittautumispäivän ke 2.5.2018 jälkeen, veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa ilmoittautunut voi maksutta ilmoittaa tilalleen toisen henkilön. Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

HUOM.
Voit kysyä SAMKista myös omiin aikatauluihinne räätälöityä ohjaajakoulutusta siten, että kaikki osallistujat ovat saman työterveyshuollon osallistujia. Tällöin osa koulutuksesta voidaan järjestää työpaikallanne.

LISÄTIEDOT
Koulutussuunnittelija Johanna Kares-Koskinen, johanna.kares-koskinen@samk.fi, p. 044 710 3011

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000