Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Haavahoidon asiantuntija 30 op -erikoistumiskoulutus

Tulosta

to 30.8.2018 - 4.9.2018
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK -tutkintoon. Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija:
* Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
* Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
* Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
* Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
* Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
* Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
* Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
* Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
* Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

SISÄLTÖ
* Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op
* Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op
Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
Haavahoidon laatu ja sen arviointi

KOHDERYHMÄ
Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, fysioterapeutti-, jalkaterapeutti- ja toimintaterapeuttitutkinnon suorittaneet.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan Hämeen, Lahden, Oulun, Saimaan, Satakunnan, Savonian, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

LÄHIPÄIVÄT
v. 2018: 20.-21.9., 10.10., 8.11., 11.12.
v. 2019: 17.1., 13.2., 14.3., 10.-11.4., 16.5.

HINTA
1 500 euroa/osallistuja (ALV 0%). Hinta laskutetaan kahdessa erässä.

HAKU
Voit ottaa yhteyttä ja tiedustella mahdollista lisäpaikkaa Tiina Pennaselta tai Johanna Kares-Koskiselta (yhteystiedot kohdassa "Lisätiedot").

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viimeistään syyskuun alussa. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

LISÄTIEDOT
Tiina Pennanen, lehtori, TtM, esh
tiina.pennanen@samk.fi, p. 044 710 3550
Johanan Kares-Koskinen, koulutussuunnittelija
johanna.kares-koskinen@samk.fi, p. 044 710 3011

Tehy_lehti_haavahoito_2018
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000