Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Hakuaika 5.2.–18.5.: Haavahoidon asiantuntija 30 op -erikoistumiskoulutus

Tulosta

ma 5.2.2018 - 18.5.2018
Tapahtumapaikka: SAMK, Satakunnankatu 23, Pori

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin ja tuotteisiin sekä tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen sekä työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi ylempään ammattikorkeakoulu (YAMK) -tutkintoon.

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija:

* Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
* Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
* Ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
* Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
* Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
* Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
* Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
* Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
* Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

SISÄLTÖ
Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op 
    Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
    Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
    Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
    Haavahoidon laatu ja sen arviointi
Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

KOHDERYHMÄ
Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, fysioterapeutti- ja toimintaterapeuttitutkinnon suorittaneet.

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan ammattikorkeakoulujen välisenä yhteistyönä. 

LÄHIPÄIVÄT
2018: 20.-21.9., 10.10., 8.11., 11.12.
2019: 17.1., 13.2., 14.3., 10.-11.4., 16.5.

HINTA
1 500 euroa/osallistuja (ALV 0%). Hinta laskutetaan kahdessa erässä.

HAKU
Hakuaika on 5.2.-18.5.2018.
Koulutukseen haetaan hakuajan alettua sähköisesti osoitteessa 
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7520/lomake.html

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viimeistään 4.6.2018. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 11.6.2018. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan myös sairastapauksissa.

LISÄTIEDOT
Tiina Pennanen, lehtori, TtM, esh
tiina.pennanen@samk.fi, p 044 710 3550

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tiedepuisto 3 | 28600 Pori | (02) 620 3000