Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Hakuaika 15.4.2018 asti: Muistipalveluohjaaja 30 op

Tulosta

to 29.3.2018 - 15.4.2018
Tapahtumapaikka: SAMK, Satakunnankatu 23, Pori

Muistipalveluohjaaja -koulutuksen tavoitteena on vastata sote-uudistuksen tuomiin palveluohjauksen vaatimuksiin muistiasiakkaan ja hänen verkostonsa osalta. Koulutukseen osallistuja saa uusinta tutkittua tietoa sekä muistisairauksista että hyvistä käytännöistä, joita sovelletaan koulutuksen aikana yhdessä asiakasperheiden kanssa. Koulutuksen päämääränä on, että valmistuvat muistipalveluohjaajat toimivat sote-alueensa muistikoordinaattoreina tukien muistisairaan ihmisen hyvinvointia ja elämänhallintaa kokonaisvaltaisesti.

KOULUTUKSEN JÄLKEEN MUISTIPALVELUOHJAAJA

• tekee yhteistyötä muistiasiakkaan perheen kanssa ja seuraa
tilannetta diagnoosin jälkeen
• tukee kotona asumista kokonaisvaltaisesti muistisairauden eri
vaiheissa
• kartoittaa palvelut ja räätälöi tarvittavat tukitoimet
• ennakoi ja tunnistaa ongelmatilanteita sekä koordinoi ratkaisuja
• konsultoi ammattilaisia
• kouluttaa muistiasiakkaan palveluista

TEEMAT

Ihmislähtöisen hoidon osaaminen ja kehittäminen
• Vuorovaikutustaidot
• Eettiset kysymykset
• Yhteistyö omaisten kanssa
• Kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen periaatteet
• Erityiskysymykset (esim. turvallisuus, ravitsemus, elämän
loppuvaiheen hoito)

Muistisairauksiin liittyvä osaaminen
• Muistisairaudet
• Vaara- ja suojatekijät
• Muistisairaan ihmisen tarvepohjainen hoito
• Hyvän hoidon kriteerit
• Testit (tiedonkäsittelytestit, toimintakykytestit)
• Asianmukainen lääkehoito

Yhteistyöosaaminen
• Palvelujärjestelmä
• Palveluohjaus
• Verkostoituminen
• Monialainen tiimityöskentely

Oman ammattitaidon kehittäminen

KOULUTTAJAT
Koulutuksesta vastaavat SAMKin asiantuntijat, joilla on vankka kokemus tutkimustiedon implementoinnista käytännön arkeen. Kouluttajien pedagogiset ja sisällölliset valmiudet tukevat oppimisprosessia, jossa opiskelija kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

• Päivi Kankaanranta, lehtori, vanhustyön koulutusohjelman opetussuunnitelmavastaava, TtM, erikoissairaanhoitaja; osaamisalue: gerontologinen hoitotyö, muistisairaan hoitotyön kehittämisosaaminen
• Sari Teeri, yliopettaja, vanhustyön YAMK-koulutusohjelman opetussuunnitelmavastaava, TtT, erikoissairaanhoitaja; osaamisalue: gerontologinen hoitotyö, muistisairaan hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen, etiikka
• Kirsti Santamäki, lehtori, THM, erikoissairaanhoitaja; osaamisalue: hoitotyön ja vanhustyön johtaminen, muistiasiakkaiden parissa tehtävä järjestötyö

Lisäksi koulutuksessa on mukana vierailevia erityisasiantuntijoita jaksojen teemojen mukaisesti.

TOTEUTUS
Opinnot toteutetaan 13.9.2018–10.5.2019 ja ne on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa. Koulutukseen sisältyy 10 lähiopetuspäivää (pääosin yksi lähiopetuspäivä/kk), jotka toteutetaan perjantaisin klo 9–16 (poikkeuksena aloitus- ja päätöslähijaksot, jolloin opetusta on sekä torstaina että perjantaina).

Lähiopetuspäiviin voi osallistua myös verkon kautta lukuun ottamatta koulutuksen aloitus- ja päätöslähijaksoja, jotka toteutetaan pedagogisista syistä ainoastaan paikan päällä (neljä lähiopetuspäivää).

Opintoihin sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi ohjattua verkko-opetusta ja kehittämistehtävä, jossa yhdistyy tutkimukseen perustuva tieto ja työelämän käytännöt. Koulutuksen laajuus on 30 op.

Syksyn 2018 lähiopetuspäivät (klo 9–16): to–pe 13.–14.9., pe 12.10., pe 9.11., pe 14.12.
Kevään 2019 lähiopetuspäivät (klo 9–16): pe 11.1., pe 8.2, pe 15.3., to–pe 9.–10.5.

HAKU
Koulutukseen hakijoilta edellytetään sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoa tai opistoasteen koulutusta. Hakuaika koulutukseen päättyy 15.4.2018. Linkki hakulomakkeelle: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7371/lomake.html
Hakeutumisen yhteydessä laaditaan essee: "Miksi muistipalveluohjaajia tarvitaan?".

Hakukriteerit täyttävät hakijat haastatellaan etäyhteydellä toukokuun alkupuolella. Haastattelussa kiinnitetään erityistä huomiota hakijan kehitysmyönteisyyteen ja asenteisiin muistisairaita ihmisiä sekä heille järjestettäviä palveluja kohtaa.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 15.5.2018 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 1.6.2018 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Koulutukseen otetaan mukaan 24 opiskelijaa. Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

HINTA
Koulutuksen hinta on 2 790 € (2 250 € + alv 24 %). Koulutuksen hintaan sisältyy koulutusmateriaalit sähköisenä sekä aamu- ja iltapäiväkahvit aloitus- ja lopetuspäivinä. Koulutus laskutetaan kahdessa erässä.

LISÄTIEDOT
koulutussuunnittelija Johanna Kares-Koskinen, johanna.kares-koskinen@samk.fi, p. 044 710 3011


Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000