Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Hakuaika 31.1.2018 asti: Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op -erikoistumiskoulutus

Tulosta

to 18.1.2018 - 31.1.2018
Koulutus antaa valmiudet kehittää PK-yrityksen liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen ja operatiivisen johtamisen näkökulmasta. 

KOHDERYHMÄ
Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja jo työelämässä toimineille edistämään heidän ammatillista kehittymistään. Soveltuvia aiempia koulutuksia ovat esimerkiksi tradenomin, insinöörin tai restonomin koulutus. Erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joka mahdollistaa opiskelun työn ohella. Opintoja voidaan lukea hyväksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK).

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

- kehittää PK-yrityksen liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä
- tarkastella liiketoimintaa strategisen ja operatiivisen johtamisen näkökulmasta
- toimia vaativissa PK-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja hyödyntää digitaalisuuden tuomia liiketoiminnan mahdollisuuksia
- kehittää yrityksen strategiaa ja arvioida sekä kehittää PK-yrityksen digitaalista liiketoimintaa markkinoinnin, taloushallinnon ja/tai logistiikan näkökulmasta
- suorittaa muita vaativia yrityksen kehittämistehtäviä

SISÄLTÖ JA LAAJUUS
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu seuraavista sisällöistä:

* Yhteiset opinnot (10 op)

- Strategiana digitaalinen liiketoiminta (5 op)
- Kehittämistyö (5 op)

* Valinnaiset opinnot (20 op)

- Markkinointi- ja viestintä (15 op)
Digitaalisten  palvelukanavien kehittäminen (5 op)
Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto (5 op)
Digitaalinen palvelukohtaaminen (5 op)

- Talous- ja logistiikka (15 op)
Toimitusketjujen hallinta ja digitalisaatio (5 op)
Taloustiedon analyysi ja hyödyntäminen (5 op)
Sisäinen tehokkuus ja kustannusten hallinta (5 op)

Saadakseen 30 opintopistettä opiskelijan on valittava yhden suuntautumisen lisäksi toisesta suuntautumisesta itselleen yksi viiden opintopisteen opintojakso.

TOTEUTUS
Opetus toteutetaan pääosin monimuoto toteutuksena verkossa ja valittuina lähipäivinä yhteistyössä kolmen ammattikorkeakoulun kesken: Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK).

Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston suunnitelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

AJANKOHTA
Lähipäivät:
23.3.2018 Strategiana digitaalinen liiketoiminta + kehittämistehtävä (Jyväskylä) 
31.8.2018 Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen (Pori)
7.9.2018 Toimitusketjujen hallinta ja digitalisaatio (Kotkan satama)

Etäjaksot:
5.11.2018 Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto 
12.11.2018 Taloustiedon analyysi ja hyödyntäminen 
28.1.2019 Digitaalinen palvelukohtaaminen  
4.2.2019 Sisäinen tehokkuus ja kustannusten hallinta 

HINTA
Koulutuksen hinta on 950 €/osallistuja (alv 0 %). Laskutus tapahtuu koulutuksen alettua kahdessa erässä.
 
HAKU
Koulutukseen on sähköinen haku 31.1.2018 klo 15.00 asti. Linkki hakulomakkeelle: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7497/lomake.html
Valintatehtävässä sinun tulee vastata tiiviisti mutta perustellusti seuraaviin kysymyksiin (kunkin kysymyksen vastauksesta voi saada enintään 5 pistettä):
1. Miksi juuri sinun olisi tarpeen suorittaa digitaalinen liiketoiminnan kehittäjä erikoistumiskoulutus? Voit pohtia miten aiempi osaamisesi ja työkokemus toimivat perustana asiantuntijuutesi kehittymiselle ja koulutustarpeelle.
2. Miten aiot hyödyntää erikoistumiskoulutuksessa hankkimaasi osaamista omassa organisaatiossasi?
3. Miten aiot järjestää työn, opiskelun ja vapaa-ajan opintojen aikana?

Hakijalle ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viimeistään ma 19.2.2018. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto sähköpostitse viimeistään ma 5.3.2018. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

LISÄTIEDOT
Lehtori Timo Salomaa, timo.salomaa@samk.fi, p. 044 710 3816 

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000