Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Hakuaika 9.4.-6.5.2018: Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Tulosta

su 4.2.2018 - 6.5.2018
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, Pori

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus vahvistaa osaamistasi, työskentelitpä edistävässä tai ennaltaehkäisevässä toiminnassa tai hoidossa ja kuntoutuksessa.

Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn osaamista että monialaisen yhteistyön osaamista.

Erikoistumiskoulutuksen suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua ja työelämän edustajat eri puolilta Suomea ovat olleet mukana osaamisalueiden määrittelyssä.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Koulutukseen voivat hakea myös ne, jotka ovat suorittaneet opistotason tutkinnon ennen vuoden 1996 ammattikorkeakoulu-uudistusta.

TAVOITTEET
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitealueet ovat:
1) Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen
2) Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen
3) Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa
4) Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen
5) Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen.
6) Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu lähiopetuspäiviä (2-4/kk) sekä itsenäistä opiskelua. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kesken.

AJANKOHTA
Syksy 2018-kevät 2019. Lähipäivät tarkentuvat kevään aikana.

HINTA
1000 e/osallistuja (ALV 0%), laskutus kahdessa erässä

HAKEMINEN
Sähköinen haku 9.4.-6.5.2018. Hakulinkki aukeaa tähän hakuajan alettua.

Valintaperusteet:
Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja seuraavien kysymysten perusteella:
Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.)
Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
2-5 vuotta työkokemusta = 1 piste
Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä
Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)
Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)
Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

VALINNASTA ILMOITTAMINEN
Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 21.5.2018. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 4.6.2018 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

LISÄTIEDOT
Tapio Myllymaa
lehtori
tapio.myllymaa@samk.fi
p. 044 710 3737

Johanna Kares-Koskinen
koulutussuunnittelija
johanna.kares-koskinen@samk.fi
p. 044 710 3011

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tiedepuisto 3 | 28600 Pori | (02) 620 3000