Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Lisähaku 14.9.2018 asti: Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus 30 op

Tulosta

to 30.8.2018 - 14.9.2018
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23

Korjausrakentamisen merkitys on kasvanut. Sen vuoksi korjaushankkeen asiantuntijoiden välinen saumaton laaja-alainen yhteistyö ja ammattitaito on avainasemassa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista koko rakentamisen ketjuun.

TAVOITTEET:
Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä kaikkien korjaushankkeen osapuolten, niin tilaaja-rakennuttajan kuin suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, keskinäistä yhteistyötä hankkeiden toteutuksessa. Tavoitteena on kerryttää yhteistä tietämystä toimivista suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen aikaisista toimintatavoista.

Koulutus tarjoaa työkaluja korjausprosessin hallitsemiseen kokonaisuutena, jotta varmistetaan terveellinen ja turvallinen rakennushankkeen lopputulos.

KOHDEREYHMÄ JA HAKUKELPOISUUS:
Koulutus sopii korjaushankkeiden suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville.

Osallistujalta edellytetään rakennus-, kiinteistö- tai LVI-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto.

Ammattikorkeakoululain § 25:n mukaan ”Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon taikka jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten”.

KOULUTUKSEN LAAJUUS JA KESTO:
30 op / 1,5 vuotta

TOTEUTUS:
Erikoistumiskoulutus on mahdollista suorittaa työn ohella monimuoto-opiskeluna. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä kouluttajien antama ohjaus. Yrityskohtainen projektityö integroituu osallistujan omaan työhön ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Jokaisella paikkakunnalla ryhmään valitaan 20 osallistujaa.

AJANKOHTA:
Lähipäivät 21.9.2018–8.11.2019

Lähipäivät alustavasti (muutokset mahdollisia):
v. 2018: 21.9., 4.–5.10., 15–16.11., 13–14.12. (7 pv)
v. 2019: 24.–25.1., 7.–8.2., 21.–22.3., 11.–12.4., 16.–17.5., 19.–20.9., 8.–9.11. (14 pv)

HINTA:
Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Lisäksi peritään opiskelijamaksu 1 000 €/osallistuja.

HAKEUTUMINEN:
Sähköinen haku 2.4.–14.9.2018.
Sähköinen hakulinkki avautuu hakuajan alettua.
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/7958/lomake.html

Liitteinä:
• tutkintotodistus/-todistukset
• Motivaatiokirje
• CV

VALINTAPERUSTEET:
Valinta perustuu hakemuksiin, jotka pisteytetään.

1. Motivaatiokirje (max. pisteet yhteensä 50)
Toimenkuva ja työtehtävät (max. 10 p.)
• Nykyisten työtehtävien ja toimenkuvan kuvauksen selkeys
• Perustelut koulutukseen hakeutumiselle (max. 20 p.)
• Perustellun koululutustarpeen kohdentuminen koulutuksen sisältöihin
Suunnitelma lähiopetustapahtumiin osallistumisen varmistamiseksi ja opiskelun vaatiman omaehtoisen ajan järjestämiseksi (max. 20 p.)
• Suunnitelman selkeys

2. Työkokemus (max. pisteet yhteensä 40)
Rakennus- ja kiinteistöalalla hankittu työkokemus
• 10 vuotta -> 40 p.
• 5 vuotta -> 20 p.
• 2 vuotta -> 10 p.

3.Tutkintotodistus
• Korkeakoulututkinto -> 10 p.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ:
Koulutuksen perusrakenne on jokaisessa korjausrakentamisen erikoistumiskoulutusta antavassa ammattikorkeakoulussa samanlainen.

1. Korjausrakentamisen suunnittelu (5 op)
2. Korjausrakentamisen toteutuksen hallinta (5 op)
3. Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset (3 op)
4. Rakennusfysiikka korjausrakentamisessa (3 op)
5. Kosteusvaurio– ja sisäilmaongelmien korjaus (4 op)

Koulutukseen liittyy kehittämistehtävänä 10 opintopisteen laajuinen työelämälähtöinen projekti, jossa osallistujat tekevät opetuksen case-kohteina oleviin korjaushankkeisiin rakennuttamiseen, korjaussuunnitteluun tai rakentamisvaiheen toteutukseen liittyviä projektiluonteisia oppimistehtäviä. Erikoistumiskoulutuksen järjestävä korkeakoulu ohjaa ja arvioi nämä elinkeinoelämän kanssa sovitut kehittämisprojektit.

Keskusteluun ja arviointiin osallistuvat koulutuksen suorittaja, työnantajan edustaja ja koulutuksen järjestäjä. Mikäli työnantaja ei pysty tarjoamaan riittävän kattavaa kehittämistyön aihetta, koulutuksen järjestäjä vastaa kehittämistyön hankinnasta.

HYVÄKSILUKEMINEN:
Koulutuksen sisällöt voidaan hyväksi lukea soveltuvin osin haettaessa esimerkiksi suunnittelun, rakennusterveyden tai kuntotutkimuksen alueen pätevyyksiä. Hyväksynnät suorittaa aina pätevyyteen kouluttava organisaatio määriteltyjen pätevyysvaatimusten mukaisesti.

PERUUTUSEHDOT:
Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

LISÄTIEDOT:
Jarkko Heinonen
lehtori
p. 044 710 3344
jarkko.heinonen@samk.fi

Johanna Kares-Koskinen
koulutussuunnittelija
p. 044 710 3011
johanna.kares-koskinen@samk.fiSatakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000