Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 30 op

Tulosta

pe 20.9.2019 - 30.9.2020
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (30 op), syksy 2019-syksy 2020.

TAVOITE
Opintojen tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja eri-ikäisten asiakkaiden arjen tukemiseen. Koulutuksessa opiskelijat voivat valita, haluavatko suuntautua valmennustyössään lapsiperheiden, nuorten, aikuisten vai ikäihmisten kanssa tehtävään työhön. Keskeistä koulutuksessa on löytää oma tapa tehdä neuropsykiatrista valmennusta ja profiloitua valmentajana sen mukaisesti.

KOHDERYHMÄ
Opinnot on tarkoitettu sinulle, joka
- haluat syventää ohjaustaitojasi neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskennellessäsi
- kaipaat konkreettisia välineitä arjen haastaviin työtilanteisiin
- haluaisit toimia neuropsykiatrisena valmentajana esimerkiksi osana nykyistä työtäsi tai ammatinharjoittajana

Pohjakoulutusvaatimuksena on vähintään opistoasteen tutkinto sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta. Ohjaustyön perusteet tulee myös olla hallinassa, sillä koulutuksessa keskitytään vahvasti nepsy -näkökulman tuomiseen osaksi ohjaustyötä.

SISÄLTÖ
Koulutuksen sisältö vastaa Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n suosituksia ja noudattaa Satakunnan ammattikorkeakoulun monialaisen koulutustoimikunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Koulutus jakaantuu neljään opintojaksoon:
- Neuropsykiatriset vaikeudet ja niiden ilmeneminen 5 op
- Neuropsykiatrinen menetelmäosaaminen 10 op
- Asiakkaan verkostot neuropsykiatrisessa valmennuksessa 5 op
- Ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen 10 op

Koulutuksen keskiössä on konkreettinen asiakkaan kanssa tehtävä neuropsykiatrinen valmennus. Muita tärkeitä sisältökokonaisuuksia ovat asiakkaan oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet ja niissä tukeminen; tyttöjen ja naisten neuropsykiatristen erityispiirteiden huomioiminen; erilaiset toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä; yksilöiden, ryhmien ja perheiden parissa tehtävä neuropsykiatrinen valmennus; strukturointi ja vaihtoehtoiset kommunikointikeinot nepsy-valmennuksessa, aistipulmien ja aistiesteettömyyden huomioiminen osana neuropsykiatrista valmennusta, hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ohjaustyössä; erilaiset asiakastyön verkostot ja keskeiset yhteistyötahot.

Neuropsykiatrinen valmennus täydentää sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluita. Valmennuksessa keskitytään arjen haasteisiin kuten:

- itsestä ja omasta elinympäristöstä huolehtimiseen
- ajankäyttöön ja arjen juoksevien asioiden hoitamiseen
- rahankäytön hallintaan ja viranomaiskontaktien hoitamiseen
- oppimiseen ja ammatinvalinnan haasteisiin
- työllistymiseen ja työssä selviytymiseen
- vanhemmuuden haasteisiin, kodin sääntöjen luomiseen
- sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisen verkoston hallintaan
- sopivaan aktiivisuuteen pyrkimiseen ja vapaa-ajan viettoon

KOULUTTAJAT
Keskeisinä kouluttajina toimivat:
* Birgit Vuori-Metsämäki, KM, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja
* Hanna Hannukainen, KM, työnohjaaja, erityiskasvatuksen lehtori
* Janne Sihvonen, johtava erikoispsykologi

Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita (mm. lääkärin, neuropsykologin, kokemusosaajien ja perheterapeutin luennot).

TOTEUTUS
Opinnot toteutetaan 9/2019-09/2020 ja ne on suunniteltu suoritettaviksi työn ohessa. Opintoihin kuuluu kaksitoista (12) lähiopetuspäivää (n. 1 lähipäivä/kk), jotka toteutetaan pääosin lauantaisin klo 9/10-16. Poikkeuksena on aloitusviikonloppu, jolloin opetusta on myös perjantaina klo 16.30-20.00.

Koulutuspaikka on Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Satakunnankatu 23, Pori.

Koulutukseen sisältyy oman neuropsykiatrisen valmennuksen harjoittelua (vähintään 12 kerran valmennusprosessi asiakkaan kanssa) sekä vertaisryhmätyöskentelyä pienryhmässä (vähintään 6 tapaamista koulutuksen puitteissa). Molemmat opintoihin kuuluvat osuudet toteutuvat lähiopetuksen ulkopuolella, ja niihin on tärkeää varata riittävästi aikaa.

Opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua opiskelutehtävien parissa. Tehtävät ovat opiskelijoiden tarpeista riippuen yksilö-, pari- ja/tai ryhmätehtäviä ja ne edistävät ennen kaikkea neuropsykiatrisena valmentajana kehittymistä ja oman ratkaisukeskeisen valmennustyylin löytymistä. Koko koulutuksen ajan toteutettava oma valmennusprosessi mahdollistaa sen, että valmennuksessa käsitellään todellisia valmennustilanteista nousevia kysymyksiä ja haasteita sekä etsitään niihin yhdessä erilaisia ratkaisuja. Koulutus antaa opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa neuropsykiatrinen valmennus turvallisesti ja ohjatusti.

Opinnoissa hyödynnetään toiminnallisuutta ja koulutuksen edetessä opiskelijat saavat koottua itselleen kattavan materiaali- ja menetelmäpaketin, jota voivat hyödyntää jatkossa neuropsykiatrista valmennusta tarjotessaan.

Lähipäivät:
v. 2019:
20.9. klo 16.30-20.00
21.9. klo 8.30-16.00
12.10. klo 10-16
9.11. klo 10-16 ja
30.11. klo 9-16
v. 2020 (klo 9-16):
18.1., 8.2., 14.3., 18.4., 16.5., 22.8. ja 19.9.

HINTA
2852 euroa (2300 e + alv 24%) Laskutus kahdessa erässä.

HAKEMINEN
Hakuaika on umpeutunut ja opiskelijat on valittu koulutukseen.

LISÄTIEDOT
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Hanna Hannukainen
KM, työnohjaaja, erityiskasvatuksen lehtori
p. 044 710 3109

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen
koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000