Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Haavahoidon asiantuntija 30 op

Tulosta

ke 20.9.2017 - 24.5.2018
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, Pori

HAAVAHOIDON ASIANTUNTIJA
- Erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK -tutkintoon.

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

KOHDERYHMÄ
sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja- ja fysioterapeuttitutkinnon suorittaneet

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija:
- Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
- Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
- Ymmärtää haavahoitoon liittyviä eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
- Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
- Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
- Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
- Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
- Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
- Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

SISÄLTÖ JA LAAJUUS
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu seuraavista sisällöistä:

1. Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op:
- Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
- Haavanparaneminen, sen arviointi ja dokumentointi
- Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
- Haavahoidon laatu ja sen arviointi
2. Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Lahden, Oulun, Satakunnan ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Ajankohta:
20.9.2017-24.5.2018

Lähipäivät:
vuonna 2017: 20.-21.9., 12.10., 9.11. ja 14.12.
vuonna 2018: 18.1., 15.2., 15.3., 18.-19.4. ja 24.5.

HINTA
1 500 €/osallistuja (ALV 0 %)
(laskutus kahdessa erässä)

HAKEMINEN
Sähköinen haku, hakuaika 13.2.-31.5.2017.
Linkki hakulomakkeelle:
https://elomake.samk.fi/lomakkeet/6586/lomake.html

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 5.6.2017 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 9.6.2017 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairaustapauksissa.


LISÄTIEDOT
Tiina Pennanen, lehtori, TtM, esh
tiina.pennanen@samk.fi, p. 044 710 3550


Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000