Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju 30 op

Tulosta

ti 16.1.2018 - 9.1.2019
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, Pori

SYÖPÄPOTILAAN MONIAMMATILLINEN HOITOKETJU
- Erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

KOHDERYHMÄ
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija:

– osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasoilla
– osaa arvioida syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä
– osaa arvioida ja kehittää oman asiantuntijuusalueen osalta moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoidossa
– kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoito- ja palvelukokonaisuuden toteutumisen eri vaiheissa
– kehittää verkossa toteutuvaa sähköistä/digitaalista potilasohjausta ja moniammatillista yhteistyötä ja sen edellytyksiä
– hallitsee syöpäpotilaan hoito- ja palvelukokonaisuudessa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa
– hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan
– toimii alueellisissa ja kansallisissa verkostoissa sekä omaa valmiuksia toimia kansainvälisissä verkostoissa
– osallistuu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksessa syöpäpotilaan palvelujen innovointiin, kehittämiseen ja suunnitteluun sekä palveluohjaukseen


SISÄLTÖ JA LAAJUUS
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu seuraavista sisällöistä:

Kaikille yhteiset opinnot (18 op) sisältävät syövän ehkäisyyn, esiintyvyyteen, diagnostiikkaan, syöpäsairauksiin ja niiden hoitoon sekä potilaan elämänlaatuun tai ohjaukseen liittyviä teemoja. Yhteiset opinnot sisältävät lisäksi kehittämistehtävän, jonka painotuksena on syöpäpotilaan hoitoketjun laatu ja hoidon vaikuttavuus.

Valinnaisissa opinnoissa (12 op) on valittavissa syöpäpotilaan hoitoon eri näkökulmista keskittyviä opintojaksoja kuten syöpäpotilaan palliatiivinen hoitotyö, lasten ja nuorten syöpähoitojen erityispiirteet, syöpäpotilaan kuntoutus ja suun terveys.


TOTEUTUS
Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot voidaan hyväksi lukea soveltuvin osin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston opetussuunnitelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

AJANKOHTA:
Lähipäivät:
kevät 2018: 16.–17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5.
syksy 2018: 28.–29.8., 21.9., 10.10., 6.11. ja 11.12.
kevät 2019: 8.–9.1.


HINTA
1 000 €/osallistuja (ALV 0 %)
(laskutus kahdessa erässä)


HAKEMINEN
Haku koulutukseen on päättynyt.

Hakijalle ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 17.11.2017 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 20.11.2017 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

LISÄTIEDOT

Erja Hannula, lehtori
erja.hannula@samk.fi
+358 44 710 9815

Kristiina Kurittu, lehtori
kristiina.kurittu@samk.fi
+358 44 710 3419Koulutusesite_31.8.2017
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000