Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju 30 op

Tulosta

ti 12.9.2017 - 30.9.2018
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, Pori

SYÖPÄPOTILAAN MONIAMMATILLINEN HOITOKETJU
- Erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK -tutkintoon.

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

KOHDERYHMÄ
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

TAVOITTEET
Koulutuksen käytyään opiskelija:

– osaa soveltaa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnan tasolla
– osaa arvioida syövän ehkäisyyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä hoitoketjun eri vaiheissa
– osaa arvioida ja kehittää oman työnsä sekä moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoitoketjussa
– kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoitoketjun eri vaiheissa
– hallitsee syöpäpotilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa
– hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan etiikan
– toimii suunnitelmallisesti moniammatillisen syöpäpotilaan hoitoketjun kehittämisessä oman asiantuntijuusalueensa osalta alueellisissa, kansallisissa ja/tai kansainvälisissä verkostoissa


SISÄLTÖ JA LAAJUUS
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu seuraavista sisällöistä:

Kaikille yhteiset opinnot (18 op) sisältävät syövän ehkäisyyn, esiintyvyyteen, diagnostiikkaan, syöpäsairauksiin ja niiden hoitoon sekä potilaan elämänlaatuun tai ohjaukseen liittyviä teemoja. Yhteiset opinnot sisältävät lisäksi kehittämistehtävän, jonka painotuksena on syöpäpotilaan hoitoketjun laatu ja hoidon vaikuttavuus.

Valinnaisissa opinnoissa (12 op) on valittavissa syöpäpotilaan hoitoon eri näkökulmista keskittyviä opintojaksoja kuten syöpäpotilaan palliatiivinen hoitotyö, lasten ja nuorten syöpähoitojen erityispiirteet, syöpäpotilaan kuntoutus ja suun terveys.


TOTEUTUS
Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot voidaan hyväksi lukea soveltuvin osin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston opetussuunnitelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Ajankohta:
12.9.2017–30.9.2018

Lähipäivät:

vuonna 2017: 12.–13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.
vuonna 2018: 16.–17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 28.–29.8. ja 21.9.


HINTA
1 000 €/osallistuja (ALV 0 %)
(laskutus kahdessa erässä)


HAKEMINEN
Sähköinen haku, hakuaika 1.4.–31.5.2017.
Linkki hakulomakkeelle aukeaa hakuaikana: https://elomake.samk.fi/lomakkeet/6738/lomake.html

Hakijalle ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 23. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 16.6.2017 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

HUOM. SAMKissa on Porin uudelle kampukselle muuttoon liittyvä tietojärjestelmäkatkos 5.-15.5.2017. Ilmoittautumiset koulutuksiin onnistuvat tuolloin valitettavasti vain puhelimitse ottamalla yhteyttä koulutuksen lisätietojen antajaan.

LISÄTIEDOT
Erja Hannula, lehtori
erja.hannula@samk.fi
+358 44 710 9815

Kristiina Kurittu, lehtori
kristiina.kurittu@samk.fi
+358 44 710 3419Koulutusesite
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tiedepuisto 3 | 28600 Pori | (02) 620 3000