Etusivu > Tapahtumakalenteri > Tilaisuuden tiedot

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 20 op

Tulosta

pe 22.9.2017 - 1.9.2018
Tapahtumapaikka: SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, Pori

KOHDERYHMÄ
Opinnot on tarkoitettu sinulle, joka
- haluat syventää ohjaustaitojasi neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskennellessäsi
- kaipaat konkreettisia välineitä arjen haastaviin työtilanteisiin
- voit hyödyntää työssäsi Neuropsykiatrinen valmentaja -pätevyyttä

TAVOITE
Opintojen tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja eri-ikäisten asiakkaiden arjen tukemiseen heidän omissa toimintaympäristöissään. Koulutuksessa opiskelijat voivat valita, haluavatko suuntautua valmennustyössään nuorten, aikuisten, ikäihmisten tai lapsiperheiden kanssa tehtävään työhön. Keskeistä koulutuksessa on löytää oma tapa tehdä neuropsykiatrista valmennusta ja profiloitua neuropsykiatrisena valmentajana sen mukaisesti.

SISÄLTÖ
Koulutuksen sisältö vastaa Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n suosituksia.

Koulutuksen keskeisin ydinsisältö on konkreettinen asiakkaan kanssa tehtävä neuropsykiatrinen valmennus.
Muita tärkeitä sisältökokonaisuuksia ovat:
- asiakkaan oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet
- erilaiset asiakastyön verkostot ja keskeiset yhteistyötahot
- erilaiset toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä

Neuropsykiatrinen valmennus täydentää sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluita.
Valmennuksessa keskitytään arjen haasteisiin kuten:
- itsestä ja omasta elinympäristöstä huolehtimiseen
- ajankäyttöön ja arjen juoksevien asioiden hoitamiseen
- rahankäytön hallintaan ja viranomaiskontaktien hoitamiseen
- oppimiseen ja ammatinvalinnan haasteisiin
- työllistymiseen ja työssä selviytymiseen
- vanhemmuuden haasteisiin, kodin sääntöjen luomiseen
- sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisen verkoston hallintaan
- sopivaan aktiivisuuteen pyrkimiseen ja vapaa-ajan viettoon

KOULUTTAJAT
Keskeisinä kouluttajina toimivat
KM, erityisluokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Birgit Vuori-Metsämäki ja
KM, työnohjaaja Hanna Hannukainen.

TOTEUTUS
Opinnot toteutetaan 9/2017-09/2018 ja ne on suunniteltu suoritettaviksi työn ohessa. Opintoihin kuuluu kymmenen (10) lähiopetuspäivää (pääosin 1 lähipäivä/kk), jotka toteutetaan pääosin lauantaisin klo 10-16 (poikkeuksena aloitusviikonloppu, jolloin opetusta on sekä perjantaina että lauantaina).

Syksyn 2017 lähipäivät:
22.-23.9. pe klo 16.30-20.00, la klo 8.30-16.00
la 21.10. klo 10-16
la 2.12. klo 10-16

Vuoden 2018 lähipäivät:
la 13.1. klo 10-16
la 17.2. klo 10-16
la 17.3. klo 10-16
la 14.4. klo 10-16
la 19.5. klo 10-16
la 1.9. klo 10-16

Koulutukseen sisältyy oman neuropsykiatrisen valmennuksen harjoittelua (vähintään 10 kerran valmennusprosessi asiakkaan kanssa) sekä vertaisryhmätyöskentelyä pienryhmässä (vähintään 4 tapaamista koulutuksen puitteissa). Molemmat opintoihin kuuluvat osuudet toteutuvat lähiopetuksen ulkopuolella, ja niihin on tärkeää varata riittävästi aikaa.

Opintoihin sisältyy myös itsenäistä opiskelua opiskelutehtävien parissa. Tehtävät ovat opiskelijoiden tarpeista riippuen yksilö-, pari- ja/tai ryhmätehtäviä ja ne edistävät ennen kaikkea neuropsykiatrisena valmentajana kehittymistä ja oman valmennustyylin löytymistä. Koko koulutuksen ajan toteutettava oma valmennusprosessi mahdollistaa sen, että valmennuksessa käsitellään todellisia valmennustilanteista nousevia kysymyksiä ja haasteita sekä etsitään niihin yhdessä erilaisia ratkaisuja. Koulutus antaa opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa neuropsykiatrinen valmennus turvallisesti ja ohjatusti.

Opinnoissa hyödynnetään toiminnallisuutta ja koulutuksen edetessä opiskelijat saavat koottua itselleen kattavan materiaali- ja menetelmäpaketin, jota voivat hyödyntää jatkossa neuropsykiatrista valmennusta tarjotessaan.

KUSTANNUKSET
Koulutuksen hinta on 2 120 euroa (1 709,68 eur + alv 24 %).
Koulutus laskutetaan kahdessa erässä.

HAKU/ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen otetaan mukaan enintään 25 opiskelijaa. Haku jatkuu 15.8.2017 asti, mutta opiskelupaikkoja täytetään jo kevään 2017 kuluessa.

HUOM: Koulutus on TÄYNNÄ.

Hakulomakkeiden pohjalta osa hakijoista haastatellaan. Koulutuksen valintakriteereinä käytetään soveltuvaa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutusta, hakijan hakulomakkeeseen kirjaamia ja haastattelussa kertomia perusteluita sekä opiskelijan mahdollisuutta hyödyntää neuropsykiatrista valmennusta jatkossa. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

LISÄTIETOJA
Koulutussuunnittelija Johanna Kares-Koskinen, johanna.kares-koskinen@samk.fi, p. 044 710 3011.

PERUUTUSEHDOT
Mikäli osallistuminen peruutetaan pe 1.9.2017 jälkeen, veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei peruuteta ollenkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan.

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Satakunnankatu 23 | 28130 Pori | (02) 620 3000